Mô hình thực hành EQ - 1

  • 21/03/2019 00:00
  • 218

Để giúp đưa lý thuyết trí tuệ cảm xúc vào thực tế, Six Seconds (www.6seconds.org) đã phát triển mô hình thực hành EQ  có 3 lĩnh vực. Mô hình này có tên là K-C-G (viết tắt của các từ: Know Yourself, Choose Yourself, Give yourself)

Để giúp đưa lý thuyết trí tuệ cảm xúc vào thực tế, Six Seconds (www.6seconds.org) đã phát triển mô hình thực hành EQ  có 3 lĩnh vực. Mô hình này có tên là K-C-G (viết tắt của các từ: Know Yourself, Choose Yourself, Give yourself)

Đây là công cụ có tính ứng dụng cao cho việc giải quyết vấn đề, ra quyết địnhtiên phong đổi mới. Mục tiêu cuối cùng khi thực hành mô hình này là để giúp chúng ta trở nên hiểu biết hơn, nhân ái hơn và sống có trách nhiệm hơn.

EQpractice.com Hiểu rõ bản thân (Know Yourself) tập trung vào nâng cao khả năng nhận thức. Các kỹ năng trong lĩnh vực này giúp bạn hiểu rõ suy nghĩ, cảm xúc và hành động của bản thân.

EQpractice.com Lựa chọn bản thân (Choose Yourself) tập trung vào kiểm soát và định hướng bản thân. Các kỹ năng trong lĩnh vực này giúp bạn thực hiện dự định, xử lý vấn đề và ra quyết định

EQpractice.com Hoàn thiện bản thân (Give Yourself) bao gồm việc mỗi ngày lựa chọn những việc làm phù hợp với mục đích lâu dài của bản thân. Các kỹ năng trong lĩnh vực này giúp bạn có những lựa chọn sáng suốt để kết nối với người khác và khiến cuộc sống có ý nghĩa.