Mô hình thực hành EQ

Mô hình thực hành EQ

Mô hình thực hành EQ - 1

Để giúp đưa lý thuyết trí tuệ cảm xúc vào thực tế, Six Seconds (www.6seconds.org) đã phát triển mô hình thực hành EQ  có 3 lĩnh vực. Mô hình này có tên là K-C-G (viết tắt của các từ: Know Yourself, Choose Yourself, Give yourself)

Mô hình thực hành EQ - 2

Mỗi lĩnh vực của mô hình K-C-G bao gồm các kỹ năng cụ thể. Tổng cộng có 8 kỹ năng đo lường trí tuệ cảm xúc.