Trí tuệ cảm xúc là gì?

  • 20/03/2019 23:29
  • 326

Trí tuệ cảm xúc là gì?

Khái niệm trí tuệ cảm xúc thường được biết đến dưới tên EI (Emotional Intelligence) hoặc EQ (Emotional Quotient). Tổ chức phi lợi nhuận lớn nhất thế giới về nghiên cứu EQ, Six Seconds, định nghĩa EQ là “khả năng kết hợp suy nghĩ và cảm xúc để đem lại kết quả tốt nhất cho bản thân và người khác”. 

 

Nói một cách đơn giản, EQ là biết xử lý cảm xúc một cách thông minh. Khả năng “xử lý cảm xúc” này được Six Seconds nghiên cứu thành 8 kỹ năng, chia làm 3 lĩnh vực: Hiểu rõ bản thân (nhận biết cảm xúc), Chọn lựa bản thân (kiểm soát hành vi) và Hoàn thiện bản thân (tăng sự gắn kết)