Tôi phải làm gì nếu như chỉ số EQ của mình không như mong đợi?

  • 20/03/2019 23:30
  • 256

Tôi phải làm gì nếu như chỉ số EQ của mình không như mong đợi?

 

Tôi phải làm gì nếu như chỉ số EQ của mình thấp?

Chúng ta ai cũng muốn mình có điểm số cao trong mọi bài “Đánh giá”.

 

Tuy nhiên, nếu điểm số không như bạn mong đợi, đừng vội thất vọng vì nhận thức được lĩnh vực mình cần cải thiện là bước quan trọng đầu tiên dẫn đến thay đổi và phát triển.

Ngoài ra, đừng quên rằng EQ là kỹ năng có thể cải thiện.