Tôi cần làm gì để tăng chỉ số EQ?

  • 20/03/2019 23:42
  • 308

Tôi cần làm gì để tăng chỉ số EQ?

 

Tôi cần làm gì để tăng chỉ số EQ?

 

Bạn không thể cải thiện kỹ năng nếu chỉ đọc và tìm hiểu một cách chung chung. Đây chỉ là bước đầu. Để cải thiện chỉ số EQ, bạn cần thực hành thường xuyên và lâu dài để tạo cho mình một thói quen. Mô hình thực hành EQ của Six Seconds bao gồm những kỹ năng cụ thể và báo cáo kết quả EQ cũng gợi ý những cách thức bạn có thể ứng dụng hàng ngày trong công việc cũng như cuộc sống.