Phải mất bao lâu để tăng chỉ số EQ?

  • 20/03/2019 23:41
  • 296

Phải mất bao lâu để tăng chỉ số EQ?

 

Phải mất bao lâu để tăng chỉ số EQ?

 

Điều này tùy thuộc vào thời gian, nỗ lực và sự kiên trì của bạn khi đề ra kế hoạch phát triển kỹ năng EQ cho bản thân. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng cần ít nhất là một năm nỗ lực thường xuyên để thay đổi thói quen xấu cũng như hình thành thói quen tốt. Tuy nhiên, thành công còn tùy thuộc vào hoàn cảnh và động lực của mỗi cá nhân.