Nếu có chỉ số EQ cao có nghĩa là tôi không cần phải có IQ cao?

  • 20/03/2019 23:43
  • 625

Nếu có chỉ số EQ cao có nghĩa là tôi không cần phải có IQ cao?

 

Nếu có chỉ số EQ cao có nghĩa là tôi không cần phải có IQ cao?

 

Nhiều nghiên cứu đã cho thấy nhiều người có EQ cao không có IQ cao như các thiên tài. Tuy vậy, EQ cao giúp chúng ta tăng khả năng làm việc có hiệu quả và hiệu suất cao hơn, từ đó góp phần cải thiện IQ. Đương nhiên, trường hợp lý tưởng là chúng ta có cả EQ và IQ cao.