EQ có tính bẩm sinh hay không?

  • 20/03/2019 23:42
  • 262

EQ có tính bẩm sinh hay không?

 

EQ có tính bẩm sinh hay không?

 

Khi sinh ra, mỗi chúng ta đều có sẵn trong người những tố chất mà khi ở trong môi trường thuận lợi sẽ phát triển thành những tính cách góp phần tăng chỉ số EQ. Tuy vậy, giống như những kỹ năng khác, để duy trì hay phát triển kỹ năng EQ của mình, chúng ta cần thường xuyên tập luyện và trao dồi. Khi thực hành thường xuyên, chúng ta sẽ tăng nhận thức, khả năng kiểm soát hành vi, năng lực thấu cảm và sự gắn kết.