Có mối liên hệ nào giữa IQ và EQ không?

  • 20/03/2019 23:42
  • 265

Có mối liên hệ nào giữa IQ và EQ không?

 

Có mối liên hệ nào giữa IQ và EQ không?

 

Nghiên cứu cho thấy không có mối liên hệ giữa chỉ số thông minh (IQ) và EQ. Nói một cách khác, chỉ số IQ cao không tiên đoán được là chúng ta sẽ có EQ cao và ngược lại. Tuy nhiên, nhiều ngiên cứu trong môi trường làm việc cho thấy mức độ tương quan giữa thành công của một người với chỉ số IQ  chỉ khoảng 6% trong khi với EQ là từ 27%-45% - tùy ngành nghề.