Các câu hỏi thường gặp

Các câu hỏi thường gặp

Trí tuệ cảm xúc là gì?

Trí tuệ cảm xúc là gì?

Vì sao tôi cần học hỏi nhiều hơn về EQ?

Vì sao EQ quan trọng? Vì sao tôi cần học hỏi nhiều hơn về EQ?

Làm cách nào để biết chỉ số EQ của tôi là bao nhiêu?

Làm cách nào để biết chỉ số EQ của tôi là bao nhiêu?

Tôi phải làm gì nếu như chỉ số EQ của mình không như mong đợi?

Tôi phải làm gì nếu như chỉ số EQ của mình không như mong đợi?  

Phải mất bao lâu để tăng chỉ số EQ?

Phải mất bao lâu để tăng chỉ số EQ?  

Tôi cần làm gì để tăng chỉ số EQ?

Tôi cần làm gì để tăng chỉ số EQ?  

Có mối liên hệ nào giữa IQ và EQ không?

Có mối liên hệ nào giữa IQ và EQ không?  

EQ có tính bẩm sinh hay không?

EQ có tính bẩm sinh hay không?  

Nếu có chỉ số EQ cao có nghĩa là tôi không cần phải có IQ cao?

Nếu có chỉ số EQ cao có nghĩa là tôi không cần phải có IQ cao?