Tìm hiểu về EQ

EQ - Trí tuệ cảm xúc được biết đến rộng rãi từ cuốn sách bán chạy nhất năm 1995 của tác giả người Mỹ Daniel Goleman, Trí tuệ cảm xúc: vì sao lại quan trọng hơn trí thông minh. Trong cuốn sách của mình, Goleman dựa trên kết quả của nhiều nhà khoa học và tác giả hàng đầu để đưa ra kết luận rằng: chỉ giỏi chuyên môn không thôi thì chưa đủ. Muốn thành công trong công việc và cuộc sống, chúng ta cần đến những kỹ năng liên quan đến trí tuệ cảm xúc như lắng nghe, thấu cảm, tư duy tích cực và chấp nhận thay đổi. “Trí tuệ cảm xúc là khả năng kết hợp cảm xúc với suy nghĩ để có được lựa chọn tốt nhất cho bản thân và người khác.” ~ Six Seconds -

Nếu có chỉ số EQ cao có nghĩa là tôi không cần phải có IQ cao?

Nếu có chỉ số EQ cao có nghĩa là tôi không cần phải có IQ cao?  

Mô hình thực hành EQ - 1

Để giúp đưa lý thuyết trí tuệ cảm xúc vào thực tế, Six Seconds (www.6seconds.org) đã phát triển mô hình thực hành EQ  có 3 lĩnh vực. Mô hình này có tên là K-C-G (viết tắt của các từ: Know Yourself, Choose Yourself, Give yourself)

Mô hình thực hành EQ - 2

Mỗi lĩnh vực của mô hình K-C-G bao gồm các kỹ năng cụ thể. Tổng cộng có 8 kỹ năng đo lường trí tuệ cảm xúc.