Quản lý - Lãnh đạo

Cảm xúc là yếu tố rất dễ lan tỏa. Nhưng nhiều nhà lãnh đạo không nhận biết được cảm xúc của mình đang ảnh hưởng đến người khác như thế nào.

Lãnh đạo bằng trí tuệ cảm xúc

Công việc lãnh đạo đối với bạn có nghĩa gì? Yếu tố con người và cảm xúc có vai trò ra sao trong việc lãnh đạo?

3 Tính cách quan trọng nhất của người lãnh đạo giỏi

Bạn có biết nhân viên nhận xét về mình như thế nào không? Hãy cùng EQpractice.com tìm hiểu nhé.

EQ trong lãnh đạo và quản lý

Cảm xúc là yếu tố rất dễ lan tỏa. Nhưng nhiều nhà lãnh đạo không nhận biết được cảm xúc của mình đang ảnh hưởng đến người khác như thế nào. Họ cũng không hiêu yếu tố cảm xúc có thể thúc đẩy hoặc làm giảm năng suất suất làm việc của nhân viên.