Phát triển mối quan hệ

  • 04/06/2019 10:49
  • 155

Một trong những kỹ năng EQ quan trọng nhất giúp chúng ta cải thiện mối quan hệ chính là thấu cảm. Vậy thấu cảm là gì và nó khác với “thông cảm” ra sao?

Thấu cảm hay thông cảm?

Một trong những kỹ năng EQ quan trọng nhất giúp chúng ta cải thiện mối quan hệ chính là thấu cảm. Vậy thấu cảm là gì và nó khác với “thông cảm” ra sao?
Tưởng tượng con bạn trước kỳ thi nói với bạn rằng: “Con sợ mai thi rớt quá”. Bạn sẽ chọn cách trả lời nào trong 4 câu dưới đây?

Thấu cảm là khả năng đặt mình vào vị trí của người khác để nhận ra và hiểu cảm xúc của họ, từ đó hình thành một mối gắn kết với họ về mặt cảm xúc.


Như vậy, để thấu cảm, chúng ta không chỉ hiểu cảm xúc của người khác mà còn phải biết chấp nhận, tôn trọng và chia sẻ cảm xúc đó với họ. Chúng ta không thể thấu cảm với người khác nếu phê phán cảm xúc của họ là “sai, vớ vẩn, trẻ con, hay điên rồ”. Để phát triển khả năng thấu cảm, chúng ta cần hiểu 4 nguyên tắc dưới đây:

EQpractice.com Không có cảm xúc “tốt” hay “xấu”
EQpractice.com Không ai có thể ngăn cấm chúng ta không có cảm xúc.
EQpractice.com Chúng ta không có quyền phán xét cảm xúc của người khác và không ai có quyền phán xét cảm xúc của chúng ta.
EQpractice.com Chúng ta đều có nhu cầu thừa nhận cảm xúc của mình.

~ Harvey Deutschendorf – “The other kind of smart”, 2016 – American Management Association.