Thiên hướng tư duy và khả năng làm việc nhóm

  • 18/06/2019 00:49
  • 400

Bạn có xu hướng ra quyết định như thế nào? Bạn có khả năng làm việc nhóm hiệu quả không? Điều này một phần phụ thuộc vào thiên hướng tư duy não bộ (brain style của bạn.

Theo nghiên cứu của Six Seconds, (www.6seconds.org) tổ chức phi lợi nhuận lớn nhất thế giới trong lĩnh vực phát triển và đào tạo trí tuệ cảm xúc, có 8 thiên hướng tư duy não bộ. Mỗi thiên hướng đều có ưu, nhược điểm riêng ảnh hưởng đến cách chúng ta xem xét thông tin, ra quyết định, tạo động lực và làm việc nhóm. Biết được thiên hướng của bản thân không chỉ giúp bạn hiểu rõ bản thân mà còn có thể làm việc trong nhóm hiệu quả hơn. Thiên hướng não bộ được quyết định bởi 3 xu hướng: tập trung, ra quyết định và tạo động lực.

Sự kết hợp giữa 3 xu hướng trên cho ta 8 thiên hướng tư duy:

 

1. Nhà khoa học (Scientist):

Người có thiên hướng tư duy Nhà khoa học có xu hướng tập trung thiên về lý trí (R - Rational), xu hướng ra quyết định thiên về cân nhắc yếu tố được – mất (E - Evaluative) và xu hướng tạo động lực thiên về thực tại (P – Practical). Họthường tập trung vào dữ liệu logic và bỏ qua yếu tố cảm xúc. Họ muốn tìm ra giải pháp và đôi khi xem rủi ro là mối nguy. Họ rất thực tế và thường làm tốt vai trò của người giải quyết vấn đề, trọng tài, hay nhà phân tích.

 

2. Nhà sáng chế (Inventor):

Người có thiên hướng tư duy Nhà sáng chế có xu hướng tập trung thiên về lý trí (R - Rational), xu hướng ra quyết định thiên về đổi mới, chấp nhận rủi ro  (I - Innovation) và xu hướng tạo động lực từ viễn cảnh tương lai (I – Idealistic). Họ đôi khi quá hăng say với việc tìm ra các giải pháp mới và bỏ qua việc giao tiếp, hợp tác với người khác. Họ muốn tìm ra cách thức và sẵn sàng tìm tòi, thử nghiệm, chịu rủi ro ngay cả khi không có ứng dụng thực tế rõ ràng.

 

3. Nhà chiến lược (Strategist):

Người có thiên hướng tư duy Nhà chiến lược có xu hướng tập trung thiên về lý trí (R - Rational),xu hướng ra quyết định thiên về cân nhắc yếu tố được – mất (E - Evaluative) và xu hướng tạo động lực từ viễn cảnh tương lai (I – Idealistic). Đôi khi do quá tập trung với việc tìm ra giải pháp, cách thức “chuẩn” nên họ trì hoãn thay đổi hoặc hành động. Họ muốn tìm ra một phương pháp hoàn hảo nhất. Họ cần mọi việc phải theo trình tự hợp lý. Họ làm tốt vai trò của một người dẫn đường hoặc nhà đầu tư.

 

4. Người hành động (Deliverer):

Người có thiên hướng tư duy Nhà hành động có xu hướng tập trung thiên về lý trí (R - Rational),xu hướng ra quyết định thiên về đổi mới, chấp nhận rủi ro (I - Innovation)và xu hướng tạo động lực thiên về thực tại (P – Practical). Họthường nói ít làm nhiều, thích xử lý vấn đề, tìm hiểu nguyên nhân và giải quyết khó khăn. Trong quá trình thực hiện, đôi khi họ phá vỡ các quy tắc hoặc gây mâu thuẫn cá nhân nhưng cuối cùng họ cũng tìm ra cách giải quyết công việc. Họ làm tốt vai trò của người xử lý vấn đề, nhà sản xuất hoặc kiến trúc sư.

 

5. Người khởi xướng (Visionary):

Người có thiên hướng tư duy Người khởi xướng có xu hướng tập trung thiên về cảm xúc (E-Emotional), xu hướng ra quyết định thiên về đổi mới, chấp nhận rủi ro  (I - Innovation)và xu hướng tạo động lực từ viễn cảnh tương lai (I – Idealistic). Họ thường tập trung vào yếu tố cảm xúc và bỏ qua những gì liên quan đến dữ liệu logic. Họ muốn truyền cảm hứng cho một tương lai mới mẻ, tốt đẹp nhưng đôi khi có thể thiếu thực tế. Họ tràn đầy nhiệt huyết và thích đổi mới. Họ làm tốt vai trò của người khởi xướng phong trào, truyền lửa, hoặc kêu gọi thay đổi.

 

6. Người bảo trợ (Guardian):

Người có thiên hướng tư duy Người bảo trợ có xu hướng tập trung thiên về cảm xúc (E-Emotional), xu hướng ra quyết định thiên về cân nhắc yếu tố được – mất (E - Evaluative) và xu hướng tạo động lực thiên về thực tại (P – Practical). Họ thích bảo vệ người khác, cẩn trọng và thực tế. Họ có thể không thích thay đổi và đôi khi tránh rủi ro một cách tối đa. Họ làm tốt vai trò của người bảo vệ, người hùng giúp đỡ kẻ yếu thế, hay một người bạn thân luôn trung thành và tận tâm.

 

7. Người cổ vũ (Energizer):

Người có thiên hướng tư duy Người cổ vũ có xu hướng tập trung thiên về cảm xúc (E-Emotional), xu hướng ra quyết định thiên về đổi mới, chấp nhận rủi ro  (I - Innovation) và xu hướng tạo động lực thiên về thực tại (P – Practical). Họ năng động, sáng tạo và tràn đầy năng lượng. Họ hay nói “tôi làm được” trước rồi sẽ tìm cách thực hiện sau. Họ luôn bận rộn đến mức đôi khi bị quá tải. Họ làm tốt vai trò của người tổ chức sự kiện, cổ động viên, đồng minh hoặc người trợ giúp.

 

8. Người thông thái (Sage):

Người có thiên hướng tư duy Người thông thái có xu hướng tập trung thiên về cảm xúc (E-Emotional), xu hướng ra quyết định thiên về cân nhắc yếu tố được – mất (E - Evaluative) ) và xu hướng tạo động lực từ viễn cảnh tương lai (I – Idealistic). Họ thích tìm hiểu những vấn đề “cốt lõi sâu rộng” như ý nghĩa cuộc sống. Họ thích mường tượng hơn là hành động nên đôi khi đưa ra nhiều lời khuyên thiếu thực tế. Họ làm tốt vai trò của người cố vấn hoặc người bảo vệ.

 

Bạn có muốn biết thiên hướng tư duy (brain style) của mình? Đăng ký ở đây để liên hệ làm bài đánh giá.