EQ trong định hướng nghề nghiệp

  • 18/06/2019 12:22
  • 313

Theo chuyên gia tư vấn quản lý Tom peters, môi trường làm việc thiếu nhiệt huyết, sáng tạo, khả năng học hỏi và óc sáng tạo, hài hước sẽ không thể thu hút và phát triển nhân tài. Vậy EQ sẽ giúp chúng ta như thế nào trong định hướng nghề nghiệp?

EQ trong định hướng nghề nghiệp

Nên đi hay ở lại?

Theo chuyên gia tư vấn quản lý Tom peters, môi trường làm việc thiếu nhiệt huyết, sáng tạo, khả năng học hỏi và óc sáng tạo, hài hước sẽ không thể thu hút và phát triển nhân tài. Vậy EQ sẽ giúp chúng ta như thế nào trong định hướng nghề nghiệp?

EQpractice.com Tìm hiểu thế mạnh của bản thân
EQpractice.com TÌm hiểu mối liên hệ giữa tư duy – cảm xúc – hành động
EQpractice.com Học hỏi cách ra quyết định
EQpractice.com Học cách phát huy nội lực và động lực cá nhân.