Định hướng nghề nghiệp

Bạn có hiểu thông điệp cảm xúc gửi đến?

Chúng ta thường có xu hướng phân loại cảm xúc thành “tích cực” hay “tiêu cực”. Ngay từ nhỏ, chúng ta thường được dạy là “để cảm xúc chi phối đồng nghĩa với yếu đuối, ủy mị.” Do vậy, chúng ta tìm cách để kiềm chế, đè nén cảm xúc, nhất là những cảm xúc “xấu”. 

EQ trong định hướng nghề nghiệp

Theo chuyên gia tư vấn quản lý Tom peters, môi trường làm việc thiếu nhiệt huyết, sáng tạo, khả năng học hỏi và óc sáng tạo, hài hước sẽ không thể thu hút và phát triển nhân tài. Vậy EQ sẽ giúp chúng ta như thế nào trong định hướng nghề nghiệp?

Thiên hướng tư duy và khả năng làm việc nhóm

Bạn có xu hướng ra quyết định như thế nào? Bạn có khả năng làm việc nhóm hiệu quả không? Điều này một phần phụ thuộc vào thiên hướng tư duy não bộ (brain style của bạn.