Thỏa thuận sử dụng

Chào mừng bạn đã truy cập vào trang điện tử eqpractice.com. Việc truy cập vào trang web có nghĩa bạn hoàn toàn đồng ý và chấp thuận các thỏa thuận sử dụng dưới đây.

Thông tin bản quyền và tài sản trí tuệ: EQPractice.com được thành lập với mục tiêu chia sẻ các kiến thức về phát triển và thực hành trí tuệ cảm xúc theo phương pháp của Six Seconds (www.6seconds.org), tổ chức phi lợi nhuận lớn nhất thế giới về phát triển trí tuệ cảm xúc. Tất cả thông tin và tư liệu liên quan đến bài đánh giá EQ (SEI®), mô hình trí tuệ cảm xúc K-C-G thuộc quyền sở hữu trí tuệ của Six Seconds. Vui lòng tham khảo về thông tin bản quyền và tài sản trí tuệ tại đây (http://6sec.org/terms).


Thông tin cá nhân

Tất cả nội dung bạn xem được trên trang web nhằm phục vụ nhu cầu thông tin của cá nhân bạn và giúp bạn lựa chọn dịch vụ. Vì thế, bạn được sử dụng trang web mà không cần cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, khi liên quan đến việc đăng ký dịch vụ, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân. Trong chính sách bảo mật này, "thông tin cá nhân" được hiểu bao gồm tên của bạn, tên người dùng, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại, ảnh đại diện hay bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà bạn cung cấp, hoặc bất kỳ thông tin nào về bạn được thu thập theo chính sách của chúng tôi phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.


Thu thập thông tin người dùng
Một số Dịch vụ trên trang web yêu cầu người dùng tạo tài khoản hoặc hồ sơ. Để kết nối sử dụng các Dịch vụ này, bạn có  thể được yêu cầu cung cấp thông tin nhất định về chính bản thân bạn để thiết lập tài khoản hoặc hồ sơ. Khi cung cấp thông tin qua trang web này, bạn hiểu rõ và chấp thuận việc thu thập, sử dụng và tiết lộ những thông tin cá nhân theo những điều khoản và điều kiện của chính sách bảo mật thông tin này.
Những thông tin cá nhân bạn cung cấp trên trang web có thể được bảo lưu tại trụ sở hay văn phòng của chúng tôi, hoặc/ và thông tin cá nhân có thể được lưu trữ tại một số máy chủ hiện có hay chưa biết trước cho mục đích vận hành và phát triển trang web cũng như các dịch vụ của chúng tôi.


Nếu bạn đặt hàng một dịch vụ, yêu cầu một dịch vụ hoặc gởi thư phản hồi lên trang web, chúng tôi có thể liên hệ với bạn để yêu cầu bạn bổ sung thêm những thông tin cần thiết cho việc xử lý hoặc hoàn thành đơn hàng / hoặc yêu cầu của bạn.


Chia sẻ thông tin

Mọi hình thức chia sẻ dữ liệu thông tin, hình ảnh từ trang web này phục vụ cho các mục đích thương mai hay bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc học hỏi cá nhân cần được có sự đồng ý bằng văn bản từ người quản trị. Thông tin: eqpractice@gmail.com để biết thêm chi tiết.