Leadership report (LR)

1 Đánh giá
1080000.00

Leadership report (LR) (Kỹ năng trí tuệ cảm xúc cho lãnh đạo) – Đây là báo cáo EQ dùng cho công tác phát triển đội ngũ lãnh đạo và phát triển nhân sự cấp cao.

LR

Còn hàng

EQpractice.com Leadership report (LR) (Kỹ năng trí tuệ cảm xúc cho lãnh đạo) – Đây là báo cáo EQ dùng cho công tác phát triển đội ngũ lãnh đạo và phát triển nhân sự cấp cao. Báo cáo bao gồm:
-    Kết quả 4 yếu tố thành công: Tính hiệu quả (effectiveness), Mối quan hệ (relationships), Chất lượng sống (quality of life), Sức khỏe (wellbeing)
-    Kết quả chung của 3 lĩnh vực thực hành EQ
-    Kết quả cụ thể của 8 kỹ năng EQ
-    Đề xuất phương hướng cải thiện / phát huy đối với từng kỹ năng dành riêng cho lãnh đạo