Brain talent profile

1 Đánh giá
360000.00

Brain talent profile(Năng khiếu tư duy): Đây là báo cáo dùng cho công tác huấn luyện, quản lý, tư vấn nhómvà hỗ trợ công tác phát triển nhân sự.

BTP

Còn hàng

EQpractice.com Brain talent profile(Năng khiếu tư duy): Đây là báo cáo dùng cho công tác huấn luyện, quản lý, tư vấn nhómvà hỗ trợ công tác phát triển nhân sự.

Báo cáo liệt kê 6 năng khiếu tư duy (brain talents) có điểm số cao nhất trong số 18 năng khiếu sau: 

- Xử lý dữ liệu (Data Mining),

- Lập hình mẫu (Modelling),

- Lên thứ tự ưu tiên (Prioritizing),

- Kết nối (Connection),

- Hiểu cảm xúc (Emotional Insight),

- Hợp tác (Collaboration),

- Suy ngẫm (Reflection),

- Thích ứng (Adaptability),

- Tư duy phản biện (Critical Thinking),

- Sức bền (Resilience),

- Chấp nhận rủi ro (Risk Tolerance),

- Sáng tạo (Imagination),

- Chủ động (Proactivity),

- Cam kết (Commitment),

- Giải quyết vấn đề (Problem Solving),

- Tầm nhìn (Vision);

- Thiết kế (Design);

- Tinh thần khởi nghiệp (Entrepreneurship).