Brain Discovery Profile

1 Đánh giá
432000.00

Brain Discovery Profile(Tổng hợp Xu hướng tư duy): Là báo cáo dùng cho Hỗ trợ việc tuyển dụng, chọn lựa cũng như Đánh giá kết quả công việc và phát triển nhân sự

BDP

Còn hàng

EQpractice.com Brain Discovery Profile(Tổng hợp Xu hướng tư duy): Là báo cáo dùng cho Hỗ trợ việc tuyển dụng, chọn lựa cũng như Đánh giá kết quả công việc và phát triển nhân sự. Nội dung bao gồm:
-    Xu hướng tư duy (Brain style)
-    3 năng  khiếu tư duy có điểm số cao nhất
-    3 năng khiếu tư duy có điểm số  thấp nhất
-    Thế mạnh có thể tận dụng hoặc điểm  cần cải thiện