Brain Brief Profile

1 Đánh giá
288000.00

Brain Brief Profile(Xu hướng tư duy): Đây là báo cáo giới thiệu về EQ ở mức cơ bản liên quan đến cách não bộ  xử lý thông tin về cảm xúc và lý trí.

BBP

Còn hàng

EQpractice.com Brain Brief Profile(Xu hướng tư duy): Đây là báo cáo giới thiệu về EQ ở mức cơ bản liên quan đến cách não bộ  xử lý thông tin về cảm xúc và lý trí. Dùng cho công tác huấn luyện, quản lý, tư vấn. Báo cáo thể hiện 3 xu hướng não bộ:
-    Xu hướng Tập trung (Focus): Thiên về lý trí, logic (Rational) hay cảm xúc, con người (Emotional)
-    Xu hướng Ra quyết định (Decision): Thiên về cân nhắc kỹ càng các yếu tố được-mất (Evaluative) hay thích  thay đổi, chấp nhận rủi ro (Innovative)
-    Xu hướng Tạo động lực (Drive): thiên về các yếu tố tạo động lực có tính thực tế, hiện tại  (Practical) hay lý tưởng, viễn cảnh tương lai  (Idealistic)