EQ cho trẻ em

EQpractice.com Bạn có đang đầu tư cần thiết cho sự phát triển về tinh thần, thể chất và trí tuệ của con? Phải làm gì để trở thành người bạn và chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con?

EQpractice.com Nhiều nghiên cứu của Six Seconds đã chỉ ra rằng cha mẹ không quan tâm đến trí tuệ cảm xúc của con sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến việc phát triển tối đa tiềm năng trong tương lai.

EQpractice.com Bài đánh giá EQ của Six Seconds cũng được thiết kế cho trẻ em và thiếu niến từ 9 đến 17 tuổi. Kết quả bài đánh giá EQ sẽ giúp cha mẹ có cái nhìn rõ hơn về năng khiếu tư duy và kỹ năng của con em mình.

Thực hành các kỹ năng EQ cho trẻ em sẽ giúp cho trẻ cải thiện 5 yếu tố thành công

EQpractice.com Yếu tố về sức khoẻ

EQpractice.com Yếu tốt về phát triển các mối quan hệ

EQpractice.com Yếu tố về Làm chủ bản thân

EQpractice.com Phát huy được các thành tích cá nhân

EQpractice.com Có niềm vui sống mỗi ngày.