EQ cho kinh doanh

Nhiều người thường nghĩ rằng trong lãnh đạo kinh doanh không nên nói đến yếu tố cảm xúc. Tuy nhiên, việc thiếu kỹ năng EQ khiến chúng ta không hiểu rõ những yếu tố thúc đẩy người khác (và cả chính bản thân). Kết quả là chúng ta thấy ngạc nhiên trước phản ứng hay hành vi của người khác, dẫn đến giảm sút niềm tin, hiệu suất công việc và nhân tài.

Khi thực hành EQ cho kinh doanh, môi trường làm việc có năm đặc điểm sau:

EQpractice.com Niềm tin (Trust) – nhân viên cảm thấy an toàn, tự tin và sẵn sàng chấp nhận rủi ro
EQpractice.com Động lực (Motivation) – Nhân viên có nhiệt huyết và năng lượng để làm nhiều hơn công việc yêu cầu
EQpractice.com Đổi mới (Change) – Nhân viên thích nghi với thay đổi
EQpractice.com Đoàn kết (Teamwork) – Nhân viên hợp tác, hỗ trợ nhau để vượt qua thử thách
EQpractice.com Chiến lược thực hiện (Execution): Nhân viên áp dụng hiệu quả các chiến lược để đạt mục tiêu

Báo cáo EQ cho kinh doanh giúp doanh nghiệp trong các lĩnh vực:

EQpractice.com Đánh giá kết quả công việc (Performance appraisal)
EQpractice.com Thiết kế mô tả công việc (Job design)
EQpractice.com Đào tạo và phát triển (Learning and development)
EQpractice.com Tư vấn và huấn luyện (Coaching and mentoring)
EQpractice.com Tuyển dụng và thăng tiến (Recruitment and promotion)

EQ cho kinh doanh

Mẫu báo cáo kinh doanh

EQpractice.com 1. Báo cáo lãnh đạo (Leadership report)
EQpractice.com 2. Báo cáo Tổng hợp (Dash board)
EQpractice.com 3. Báo cáo nhóm (EQ Group report)

1. Báo cáo lãnh đạo

Báo cáo kết quả EQ dành cho lãnh đạo bao gồm kết quả chi tiết điểm số các kỹ năng EQ đồng thời liệt kê điểm mạnh cũng như điểm cần cải thiện.

Điểm số các kỹ năng EQ đồng thời cho thấy mối tương quan đối với khả năng thành công của lãnh đạo thể hiện qua 4 yếu tố:

EQpractice.com Tính hiệu quả (Effectiveness)
EQpractice.com Các mối quan hệ (Relationships)
EQpractice.com Well-being (Năng lượng thể chất)
EQpractice.com Chất lượng sống (Quality of life)

2. Báo cáo tổng hợp (Dash board)

Báo cáo tổng hợp (Dashboard) là bảng tổng kết dữ liệu về kết quả EQ trong một trang nhằm cung cấp thông tin cho lãnh đạo nhóm / doanh nghiệp về các ưu, nhược điểm cũng như tiềm năng và nguy cơ đối với nhóm (SWOT analysis). Thông tin này vô cùng thiết thực trong việc lập kế hoạch, cải thiện giao tiếp và hợp tác trong nhóm.

Báo cáo tổng hợp EQ Kinh doanh

 

Nguồn: Dịch từ “The Vital Organization – How to create a high-performance workplace” –  Massimiliano Ghini & Joshua Freedman, © Six Seconds (www.6seconds.org)