EQ cho cá nhân

EQ cho cá nhân

 

Trong một báo cáo gần đây của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (World Economic Forum)

(https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-in-the-fourth-industrial-revolution/), Trí tuệ cảm xúc được liệt kê trong danh sách “10 kỹ năng hàng đầu để thành công trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”.

Các báo cáo cá nhân EQ của Six Seconds giúp bạn:

EQpractice.com Hiểu rõ thế mạnh bản thân để khai thác
EQpractice.com Biết điểm hạn chế của cá nhân để cải thiện
EQpractice.com Định hướng nghề nghiệp
EQpractice.com Lên kế hoạch học tập để tăng hiệu quả cá nhân
EQpractice.com Lên kế hoạch cho cuộc đời

Một số báo cáo EQ cá nhân:

EQpractice.com Báo cáo năng khiếu tư duy
EQpractice.com Báo cáo thiên hướng tư duy
EQpractice.com Báo cáo phát triển EQ

1 - Báo cáo Năng khiếu tư duy

EQpractice.com Bạn có các năng khiếu cần thiết để thành công trong công việc? Não bộ chúng ta được xem là một trong những bộ máy diệu kỳ nhất trong cơ thể. Hiểu được các năng khiếu, năng lực tư duy của não bộ sẽ giúp chúng nâng cao hiệu quả và năng suất làm việc, học tập cũng như lao động.
EQpractice.com Báo cáo năng khiếu tư duy (brain talents) ghi nhận 6 năng khiếu hàng đầu mà bạn có thể tận dụng. Các năng khiếu này tương tự như các ứng dụng trong điện thoại thông minh của chúng ta. Khi được sử dụng hiệu quả và thường xuyên, các “ứng dụng” tư duy não bộ này sẽ giúp chúng ta thành công và hạnh phúc hơn.

2 – Báo cáo Thiên hướng tư duy

EQpractice.com Phần 1 của Báo cáo Thiên hướng tư duy cho thấy xu hướng tự nhiên của não bộ (những điều thu hút chúng ta đầu tiên). Xu hướng này không nhất thiết phải giống với hành vi.
EQpractice.com Báo cáo thiên hướng cho thấy 3 xu hướng: tập trung, ra quyết định và tạo động lực

1. Focus – Xu hướng tập trung
Thiên về Rational (lý trí, logic) hay Emotional (Cảm xúc, con người)

2. Decisions- Xu hướng ra quyết định
Thiên về Evaluative (cân nhắc kỹ càng các yếu tố được-mất) hay Innovative (thích  thay đổi, chấp nhận rủi ro)

3. Drive – Xu hướng tạo động lực
Thiên về Practical (có động lực từ các yếu tố thực tế, hiện tại) hay Idealistic (liên quan đến lý tưởng, viễn cảnh tương lai)

EQpractice.com Phần 2 của Báo cáo thiên hướng tư duy cho bạn thấy mình thuộc thiên hướng tư duy nào dưới đây:
EQpractice.com Scientist (Nhà Khoa học) Inventor (Nhà Sáng chế) Strategist (Nhà Chiến lược) Deliverer (Nhà Hành động) Visionary (Nhà viễn cảnh) Guardian (Nhà Bảo trợ) Energizer (Nhà Khuyến khích) Sage (Nhà Chăm sóc)
EQpractice.com Mỗi thiên hướng tư duy có ưu, nhược điểm riêng. Trong báo cáo cũng thể hiện những điều bạn cần lưu ý khi làm việc với các thiên hướng tư duy còn lại.