Các Dịch vụ về Thực hành EQ

1.    BÀI ĐÁNH GIÁ TRÍ TUỆ CẢM XÚC

Một trong những câu hỏi thường gặp nhất của nhiều người khi tìm hiểu về trí tuệ cảm xúc là: làm cách nào để biết chỉ số EQ của tôi là bao nhiêu?Hiện nay trên thế giới có nhiều bài đánh giá EQ nhưng có hệ thống và  đáng tin cậy nhất là bài đánh giá của Six Seconds có tên SEI©  (Six Seconds Emotional Intelligence Assessment). Bài đánh giá hiện đã được hơn 127,000 người thực hiện tại hơn 100 quốc gia.

Bài đánh giá đã có phiên bản của 16 ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt.

Bài đánh giá SEI cho biết điểm số của bạn đối với 3 lĩnh vực thực hành EQ bao gồm 8 kỹ năng EQ dưới đây:

Lĩnh vực Kỹ năng Định nghĩa

Know Yourself

(Hiểu bản thân)

Nhận thức về bản thân. Thực hành các kỹ năng này giúp bạn hiểu rõ suy nghĩ, cảm xúc và hành động của bản thân.

Thấu hiểu cảm xúc - EEL

(Enhance Emotional Literacy)

Khả năng nhận biết và hiểu chính xác các cảm xúc khác nhau

Nhận biết xu hướng hành vi - RP

(Recognize Patterns)

Khả năng quan sát và nhận ra các hành vi, phản ứng hay tái diễn của bản thân

Choose Yourself

(Lựa chọn bản thân)

Kiểm soátbản thân.

Thực hành các kỹ năng này giúp bạn chủ động phản hồi thay vì phản ứng bộc phát.

Áp dụng tư duy hệ quả - ACT

(Apply Consequential Thinking)

Khả năng đánh giá những thuận lợi và hạn chế từ các lựa chọn của bản thân

Điều tiết cảm xúc - NE

(Navigate Emotions)

Khả năng đánh giá, điều chỉnh và chuyển đổi cảm xúc

Phát huy nội lực cá nhân - EIM

(Engage Intrinsic Motivation)

Khả năng phát triển và duy trì năng lượng cho bản thân từ các giá trị và cam kết cá nhân thay vì từ tác động bên ngoài

Thể hiện tinh thần lạc quan - EO

(Exercise Optimism)

Khả năng hình thành tư duy tích cực hướng đến hy vọng tương lai và các khả năng có thể

Give Yourself

(Hoàn thiện bản thân)

Định hướng bản thân. Thực hành các kỹ năng này giúp bạn phát triển khả năng thấu cảm để xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp, sống nhân ái và có trách nhiệm.

Phát triển năng lực thấu cảm - IE

(Increase Empathy)

Khả năng nhận biết và phản hồi đúng đắn với cảm xúc của người khác

Theo đuổi mục đích cao đẹp - PNG

(Pursue Noble Goals)

Khả năng chủ động lựa chọn những công việc hàng ngày phù hợp với mục tiêu lâu dài của bản thân

Bài báo cáo SEI là công cụ tự đánh giá – qua đó thể hiện cảm nhận của người làm bài đánh giá về bản thân mình trong thời điểm hiện tại. Tất cả những lĩnh vực và kỹ năng trong bản đánh giá đều có thể được học hỏi và cải thiện để giúp nâng cao kết quả trong công việc và cuộc sống.

1.1    Đánh giá EQ cho doanh nghiệp

EQpractice.com Leadership report (LR) (Kỹ năng trí tuệ cảm xúc cho lãnh đạo) – Đây là báo cáo EQ dùng cho công tác phát triển đội ngũ lãnh đạo và phát triển nhân sự cấp cao. Báo cáo bao gồm:
-    Kết quả 4 yếu tố thành công: Tính hiệu quả (effectiveness), Mối quan hệ (relationships), Chất lượng sống (quality of life), Sức khỏe (wellbeing)
-    Kết quả chung của 3 lĩnh vực thực hành EQ
-    Kết quả cụ thể của 8 kỹ năng EQ
-    Đề xuất phương hướng cải thiện / phát huy đối với từng kỹ năng dành riêng cho lãnh đạo
-    Chi phí mỗi báo cáo: 1.080.000 đ  Đăng ký

(xem báo cáo mẫu)

 

EQpractice.com Leadership  guide (Hướng dẫn phát triển LĐ): Phần tiếp theo của Leadership report bao gồm những chiến lược phát triển EQ cụ thể để cải thiện năng lực lãnh đạo.

Lưu ý: báo cáo này chỉ đi chung với Leadership report.Dùng cho công tác tư vấn, huấn luyện, phát triển đội ngũ lãnh đạo.

Chi phí mỗi báo cáo: 720.000 đ  Đăng ký
(xem báo cáo mẫu)

 

EQpractice.com Dash board (Tổng hợp xu hướng tư duy cho nhóm / tổ chức): Đây là bảng tổng hợp thông tin về thế mạnh của phòng ban, tổ chức dùng cho công tác huấn luyện, quản lý, tư vấn, phát triển nhân sự và hỗ trợ phân tích SWOT cho nhóm, bộ phận và tổ chức. Thông tin bao gồm:
-    Điểm số EQ trung bình của nhóm
-    Mức độ đồng đều của điểm số EQ giữa các thành viên theo 3 cấp: cao, trung bình và thấp
-    18 năng khiếu tư duy của nhóm theo thứ tự cao đến thấp  
-    Thống kê số lượng các thành viên theo 3 xu hướng tư duy
-    Điểm số trung bình của nhóm về các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả công việc (success factors)
-   Chi phímỗi báo cáo: 6.000.000 đ  Đăng ký
(xem báo cáo mẫu)

 

EQpractice.com Brain Discovery Profile (Tổng hợp Xu hướng tư duy): Là báo cáo dùng cho Hỗ trợ việc tuyển dụng, chọn lựa cũng như Đánh giá kết quả công việc và phát triển nhân sự. Nội dung bao gồm:
-    Xu hướng tư duy (Brain style)
-    3 năng  khiếu tư duy có điểm số cao nhất
-    3 năng khiếu tư duy có điểm số  thấp nhất
-    Thế mạnh có thể tận dụng hoặc điểm  cần cải thiện
-    Chi phí mỗi báo cáo: 432.000 đ  Đăng ký
(xem báo cáo mẫu)

 

EQpractice.com Brain Brief Profile (Xu hướng tư duy): Đây là báo cáo giới thiệu về EQ ở mức cơ bản liên quan đến cách não bộ  xử lý thông tin về cảm xúc và lý trí. Dùng cho công tác huấn luyện, quản lý, tư vấn. Báo cáo thể hiện 3 xu hướng não bộ:
-    Xu hướng Tập trung (Focus): Thiên về lý trí, logic (Rational) hay cảm xúc, con người (Emotional)
-    Xu hướng Ra quyết định (Decision): Thiên về cân nhắc kỹ càng các yếu tố được-mất (Evaluative) hay thích  thay đổi, chấp nhận rủi ro (Innovative)
-    Xu hướng Tạo động lực (Drive): thiên về các yếu tố tạo động lực có tính thực tế, hiện tại  (Practical) hay lý tưởng, viễn cảnh tương lai  (Idealistic)
-    Chi phí mỗi báo cáo: 288.000 đ  Đăng ký
(xem báo cáo mẫu)

 

EQpractice.com Brain talent profile (Năng khiếu tư duy): Đây là báo cáo dùng cho công tác huấn luyện, quản lý, tư vấn nhómvà hỗ trợ công tác phát triển nhân sự.

Báo cáo liệt kê 6 năng khiếu tư duy (brain talents) có điểm số cao nhất trong số 18 năng khiếu sau: 

- Xử lý dữ liệu (Data Mining),

- Lập hình mẫu (Modelling),

- Lên thứ tự ưu tiên (Prioritizing),

- Kết nối (Connection),

- Hiểu cảm xúc (Emotional Insight),

- Hợp tác (Collaboration),

- Suy ngẫm (Reflection),

- Thích ứng (Adaptability),

- Tư duy phản biện (Critical Thinking),

- Sức bền (Resilience),

- Chấp nhận rủi ro (Risk Tolerance),

- Sáng tạo (Imagination),

- Chủ động (Proactivity),

- Cam kết (Commitment),

- Giải quyết vấn đề (Problem Solving),

- Tầm nhìn (Vision);

- Thiết kế (Design);

- Tinh thần khởi nghiệp (Entrepreneurship).

- Chi phí mỗi báo cáo: 360.000 đ   Đăng ký

(xem báo cáo mẫu)

 

1.2    Đánh giá EQ cho cá nhân

EQpractice.com Strength Report (Báo cáo phát huy thế mạnh): Báo cáo thể hiện 3 kỹ năng EQ cao nhất trong số 8 kỹ năng EQ kèm theo cách thức để tận dụng và phát huy các thế mạnh này trong công việc và cuộc sống.

Chi phí cho mỗi báo cáo: 600.000 đ Đăng ký

(xem báo cáo mẫu)

 

EQpractice.com Development Report (Báo cáo Kỹ năng trí tuệ cảm xúc): Là báo cáo chi tiết về 8 kỹ năng EQ và đề xuất các cách thức thực hành để cải thiện từng kỹ năng. Nội dung bao gồm:
-    Kết quả điểm số của 4 yếu tố thành công:Tính hiệu quả (effectiveness), Mối quan hệ (relationships), Chất lượng sống (quality of life), Sức khỏe (wellbeing)
-    Kết quả chung của 3 lĩnh vực thực hành EQ
-    Kết quả cụ thể của 8 kỹ năng EQ
-    Phương hướng cải thiện đối với từng kỹ năng
-    Chi phí mỗi báo cáo: 1.080.000 đ  Đăng ký
(xem báo cáo mẫu)

 

EQpractice.com Neural Network Report (Báo cáo phát triển cá nhân): Là báo cáo thể hiệnKết quả 4 yếu tố thành công: Tính hiệu quả (effectiveness), Mối quan hệ (relationships), Chất lượng sống (quality of life), Sức khỏe (wellbeing) và gợi ý cách thức ứng dụng các kỹ năng EQ để cải thiện các yếu tố trên.
Chi phí mỗi báo cáo: 600.000 đ  Đăng ký

(xem báo cáo mẫu)

 

EQpractice.com Unlocking EQ (Mở khóa EQ): Là báo cáo cơ bản dùng để giới thiệu về mô hình thực hành EQ của Six Seconds bao gồm3 lĩnh vực EQ: Hiểu rõ bản thân (Know yourself), Chọn lựa bản thân (Choose Yourself) và Hoàn thiện bản thân(Give yourself). Báo cáo cũng bao gồm các gợi ý để bước đầu tìm hiểu về cách thực hành với mỗi lĩnh vực này.

Chi phí mỗi báo cáo: miễn phí cho đến hết 31.12.2019

Xem bài báo cáo mẫu

 

2.    CÁC KHÓA HỌC VỀ TRÍ TUỆ CẢM XÚC

Workshop Nội dung Bạn sẽ học được:

Suy nghĩ khác về hạnh phúc
 

Hạnh phúc không phải là phẩm giá hay sự tận hưởng mà chỉ đơn giản là phát triển.  Chúng ta có được hạnh phúc khi thấy bản thân phát triển.” ~ William B. Yeats

•    Nhìn nhận quan điểm hiện tại về hạnh phúc
•    Định nghĩa hạnh phúc
•    Bạn cần làm gì để hạnh phúc
•    Thực hành tư duy hạnh phúc

•    Cách hiểu đúng và chưa đúng về hạnh phúc
•    Các công cụ và bài tập đơn giản để thực hành hạnh phúc

Mở khóa trí tuệ cảm xúc
June 2019

“Điều thông minh nhất cần làm đối với trí tuệ cảm xúc chính là tự mình thực hành và áp dụng” ~Harvard Business Review

•    Định nghĩa về trí tuệ cảm xúc
•    Trí tuệ cảm xúc và các yếu tố thành công
•    Mô hình thực hành EQ của Six Seconds K-C-G
-    K: Hiểu rõ bản thân
-    C: Chọn lựa bản thân
-    G: Hoàn thiện bản thân

•    Ý nghĩa và tầm quan trọng của trí tuệ cảm xúc
•    Vượt qua các rào cản để thực hành hiệu quả trí tuệ cảm xúc
•    Mô hình thực hành trí tuệ cảm xúc đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả

Trí tuệ cảm xúc trong công việc
July 2019

“Nếu bạn đang làm trong môi trường làm việc thiếu nhiệt huyết, sáng tạo, tinh thần ham học hỏi và hài hước, bạn sẽ gặp phải nhiều vấn đề nghiêm trọng.” ~ Tom Peters, chuyên gia quản lý

•    Tìm hiểu thế mạnh và giá trị của bạn
•    Từ thành công đến thành nhân: Bạn muốn mình là ai?
•    Các bước thực hành để hạnh phúc hơn với công việc

•    Các yếu tố cần có để thành công trong công việc   
•    Các bài tập thực hành để tăng năng lượng và động lực
•    Tìm ra mục đích và ý nghĩa trong công việc

 

Trí tuệ cảm xúc cho lãnh đạo
August 2019

 

•    Nhìn vào tâm điểm lãnh đạo: lòng tin và thấu cảm
•    Tìm hiểu các dấu hiệu sinh tồn cho doanh nghiệp của bạn
•    Theo đuổi mục đích cao đẹp trong kinh doanh: nhìn xa hơn lơi nhuận

•    Áp dụng mô hình phát triển trí tuệ cả xúc trong doanh nghiệp
•    Yếu tố đánh thức niềm đam mê công việc trong nhân viên
•    Theo đuổi tầm nhìn lâu dài của doanh nghiệp

 

3. GIẢNG DẠY TIẾNG ANH CHO CÁ NHÂN – DOANH NGHIỆP

3.1    Tiếng Anh giao tiếp (General Communication English)
3.2    Tiếng Anh Anh cho mục đích đặc thù (English for special purposes)

4.    TƯ VẤN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP

4.1    Các khóa học về kỹ năng quản lý – lãnh đạo
4.2    Chương trình team building / retreat