Strength Report

1 Đánh giá
600000.00

Báo cáo thể hiện 3 kỹ năng EQ cao nhất trong số 8 kỹ năng EQ kèm theo cách thức để tận dụng và phát huy các thế mạnh này trong công việc và cuộc sống.

SR

Còn hàng

Strength Report (Báo cáo phát huy thế mạnh) Báo cáo thể hiện 3 kỹ năng EQ cao nhất trong số 8 kỹ năng EQ kèm theo cách thức để tận dụng và phát huy các thế mạnh này trong công việc và cuộc sống.