Development Report

1 Đánh giá
1080000.00

Development Report (Báo cáo Kỹ năng trí tuệ cảm xúc): Là báo cáo chi tiết về 8 kỹ năng EQ và đề xuất các cách thức thực hành để cải thiện từng kỹ năng.

DR

Còn hàng

Development Report (Báo cáo Kỹ năng trí tuệ cảm xúc): Là báo cáo chi tiết về 8 kỹ năng EQ và đề xuất các cách thức thực hành để cải thiện từng kỹ năng. Nội dung bao gồm:
-    Kết quả điểm số của 4 yếu tố thành công:Tính hiệu quả (effectiveness), Mối quan hệ (relationships), Chất lượng sống (quality of life), Sức khỏe (wellbeing)
-    Kết quả chung của 3 lĩnh vực thực hành EQ
-    Kết quả cụ thể của 8 kỹ năng EQ
-    Phương hướng cải thiện đối với từng kỹ năng