Bài đánh giá mẫu

  • 09/05/2019 02:19
  • 175

Bạn có muốn biết trí tuệ cảm xúc của bản thân? Mời bạn cùng làm bài đánh giá trí tuệ cảm xúc dưới đây.

Làm bài đánh giá mẫu

Khái niệm trí tuệ cảm xúc thường được biết đến dưới tên EI (Emotional Intelligence) hoặc EQ (Emotional Quotient). Tổ chức phi lợi nhuận lớn nhất thế giới về nghiên cứu EQ, Six Seconds, định nghĩa EQ là “khả năng kết hợp suy nghĩ và cảm xúc để đem lại kết quả tốt nhất cho bản thân và người khác”. 

Nói một cách đơn giản, EQ là biết xử lý cảm xúc một cách thông minh. Khả năng “xử lý cảm xúc” này được Six Seconds nghiên cứu thành 8 kỹ năng, chia làm 3 lĩnh vực: Hiểu rõ bản thân (nhận biết cảm xúc), Chọn lựa bản thân (kiểm soát hành vi) và Hoàn thiện bản thân (tăng sự gắn kết)

Bạn có muốn biết trí tuệ cảm xúc của bản thân? Mời bạn cùng làm bài đánh giá trí tuệ cảm xúc dưới đây.

Vui lòng click vào nút này để làm bài mẫu.

Làm bài đánh giá mẫu