Bài đánh giá EQ

Mô hình thực hành EI của Six Seconds bao gồm 3 lĩnh vực chia làm 8 kỹ năng. Bài đánh giá SEI (phát âm theo tiếng Ý có nghĩa là “sáu”) do tổ chức Six Seconds Quốc Tế và Six Seconds Italia đồng phát triển với mục đích giúp đo lường mức độ của 8 kỹ năng EQ trong mô hình K-C-G. Bài báo cáo SEI là công cụ tự đánh giá – qua đó người làm bài đánh giá thể hiện cảm nhận về bản thân mình trong thời điểm hiện tại.

Bài đánh giá mẫu

Bạn có muốn biết trí tuệ cảm xúc của bản thân? Mời bạn cùng làm bài đánh giá trí tuệ cảm xúc dưới đây.