Phải mất bao lâu để tăng chỉ số EQ?

  • 20/03/2019 23:41
  • 16

Phải mất bao lâu để tăng chỉ số EQ?

 

Phải mất bao lâu để tăng chỉ số EQ?

 

Liên hệ Tư vấn

Thái Vũ Hương – Six Seconds’ Volunteer EQ Network Leader

https://eq.org/members/Huong-Vu/


EQpractice.com Email:  tvhuong@eqpractice.com hoặc thaivuhuong77@gmail.com
EQpractice.com Phone: +84 913 602 145 (Viber, Zalo, WhatsApp)
EQpractice.com Fanpage: https://www.facebook.com/EQ-Practice-462952370798871

Chứng Chỉ Thực hành và Đánh giá EQ của Six Seconds

EQpractice.com Chứng chỉ Thực hành EQ của Six Seconds

EQpractice.com Chứng chỉ Đánh giá EQ của Six Seconds

EQpractice.com EQ Volunteer Network Leader - HCMC
EQpractice.com Bằng Advanced Diploma, TAFE News South Wales, Australia - TAFE News South Wales, Australia
EQpractice.com Chứng chỉ Quản lý Nhân Sự -  Swinburne University, Australia
EQpractice.com Chứng Chỉ Dạy Tiếng Anh TESOL Certificate - AIT Australia

Lĩnh vực chuyên môn:

EQpractice.com Thực hiện đánh giá EQ theo hệ thống đánh giá của Six Seconds (SEI ©)
EQpractice.com Lập kế hoạch, tổ chức và thực hiện các khóa huấn luyện về thực hành EQ, quản lý nhân sự và phát triển cá nhân
EQpractice.com Đào tạo Tiếng Anh giao tiếp và quản lý kinh doanh
EQpractice.com Dịch thuật và biên soạn tài liệu, sách Tiếng Anh chuyên ngành phát triển EQ, lãnh đạo, quản lý và phát triển cá nhân.

Kinh nghiệm làm việc:

EQpractice.com ELTD Leadership Training (2015-2017): Giám đốc Đào tạo
EQpractice.com Axcela English (2008 – 2015): Đồng sáng lập / Phó Giám đốc Kinh doanh
EQpractice.com Navigos Group (2006-2008): Trưởng phòng Đào tạo Doanh nghiệp
EQpractice.com Apollo English Center (2002-2006): Quản lý Học vụ
EQpractice.com Công ty Cấp nước Bình An (1999-2002): Phụ trách nhân sự