EQ trong lãnh đạo và quản lý

  • 23/05/2019 20:01
  • 34

Cảm xúc là yếu tố rất dễ lan tỏa. Nhưng nhiều nhà lãnh đạo không nhận biết được cảm xúc của mình đang ảnh hưởng đến người khác như thế nào. Họ cũng không hiêu yếu tố cảm xúc có thể thúc đẩy hoặc làm giảm năng suất suất làm việc của nhân viên.

Bạn đang lãnh đạo hay làm việc một mình?

Cảm xúc là yếu tố rất dễ lan tỏa. Nhưng nhiều nhà lãnh đạo không nhận biết được cảm xúc của mình đang ảnh hưởng đến người khác như thế nào. Họ cũng không hiêu yếu tố cảm xúc có thể thúc đẩy hoặc làm giảm năng suất suất làm việc của nhân viên.

4 đặc điểm của người lãnh đạo có trí tuệ cảm xúc