Hồ sơ năng lực LUMI Việt Nam

Công ty cổ phần Lumi Việt Nam được thành lập ngày 27/4/2012 xuất phát từ đam mê nghiên cứu khoa học, công nghệ của 3 cựu thành viên đội robocon năm 2008 trường đại học Bách Khoa Hà Nội với khẩu hiệu “Never Stop Creating” - “Không ngừng sáng tạo”.