Bài đánh giá EQ

Mô hình thực hành EI của Six Seconds bao gồm 3 lĩnh vực chia làm 8 kỹ năng. Bài đánh giá SEI (phát âm theo tiếng Ý có nghĩa là “sáu”) do tổ chức Six Seconds Quốc Tế và Six Seconds Italia đồng phát triển với mục đích giúp đo lường mức độ của 8 kỹ năng EQ trong mô hình K-C-G. Bài báo cáo SEI là công cụ tự đánh giá – qua đó người làm bài đánh giá thể hiện cảm nhận về bản thân mình trong thời điểm hiện tại.