Trang chủ

EQPractice.com được thành lập với mục tiêu chia sẻ các kiến thức về phát triển và thực hành trí tuệ cảm xúc.

Six Seconds Summit Film 2017

Thông tin mới nhất

Mô hình thực hành EQ - 2

  • 21/03/2019 00:00
  • Lượt xem: 37
Mỗi lĩnh vực của mô hình K-C-G bao gồm các kỹ năng cụ thể. Tổng cộng có 8 kỹ năng đo lường trí tuệ cảm xúc.
Xem thêm

Mô hình thực hành EQ - 1

  • 21/03/2019 00:00
  • Lượt xem: 42
Để giúp đưa lý thuyết trí tuệ cảm xúc vào thực tế, Six Seconds (www.6seconds.org) đã phát triển mô hình thực hành EQ  có 3 lĩnh vực. Mô hình này có tên là K-C-G (viết tắt của các từ: Know Yourself, Choose Yourself, Give yourself)
Xem thêm

Nếu có chỉ số EQ cao có nghĩa là tôi không cần phải có IQ cao?

  • 20/03/2019 23:43
  • Lượt xem: 188
Nếu có chỉ số EQ cao có nghĩa là tôi không cần phải có IQ cao?  
Xem thêm